Termomineralna voda

Ljekovita svojstva vode

Termomineralna voda Terme Laktaši poznata je po svojim ljekovitim svojstvima i pozitivnim efektima na ljudsko zdravlje još od antičkih vremena. Materijalni dokazi upućuju da je ljekovita voda korištena još u rimska vremena. Termomineralna voda Terme Laktaši koristi se za liječenje bolesti lokomotornog sistema, kardiovaskularnih bolesti, bolesti očiju, nervnih poremećaja, za tretman gerijatrijskih bolesti, kao i za rekreaciju i turističke svrhe.

Voda je bistra, bezbojna, bez mirisa, bez sedimenta i sa malo gasnih mjehurića.

Ljekovita voda Terme  Laktaši pripada kategoriji kalcijum magnezijum hidrokarbonatnih ugljenokiselih oligomineralnih homeotermi, temperature oko 31 C. U anionsko-kationskom sastavu dominiraju joni kalcijuma i magnezijuma koji su veoma  značajni za ljudski organizam, kao i hidrokarbonatni joni. Dodatni kvalitet predstavlja količina rastvorenog ugljen-dioksida (CO2) od 1.25 g/l.

Na osnovu nabrojanih kvaliteta vode, termomineralna voda Terme Laktaši koristi se u balneoterapijske svrhe kao pomoćno ljekovito sredstvo i to kupanjem i pijenjem.

Indikacije za upotrebu pijenjem

  Pijenje ljekovite vode Terme Laktaši blagotvorno utiče na:

 • hronični gastritis i duodenitis
 • funkcionalna oboljenja želuca i crijeva
 • hronični nekalkulozni holecistitis
 • stanje poslije holecistektomije
 • bilijarnu diskineziju
 • oboljenja bubrega i mokraćnih puteva (mikrourolitijaza, stanje nakon odstranjivanja kamena iz mokraćnih puteva, hronični cistitisi) itd.

Indikacije za upotrebu kupanjem

Kupanje u termomineralnoj vodi Terme Laktaši ima blagotvorno dejstvo na:

 • bolesti srca i krvotoka: svi oblici povišenog krvnog pritiska, esencijalna hipertenzija, stanje poslije infarkta miokarda, Angina pectoris, proširene vene, stanje poslije tromboflebitisa, bolesti periferne cirkulacije, M. Reinaudi, Buerger
 • bolesti lokomotornog sistema: degenerativni zglobni i vanzglobni reumatizam – Spondylosis, Gonarthrosis, hronični upalni reumatizam u smirenoj fazi – Arthritis rheumathoides, Lupus erythematoides, Dermatomiosis, Discopathia, Myalgia, stanje nakon povreda i hirurških intervencija na koštano-zglobnom sistemu,
 • bolesti očiju: hronični konjuktivitisi i blepharoconjuctivitis, stanje nakon operacije katarakte, oštećenje i premor očiju kod ljudi koji dugo gledaju u monitore ili svjetlosne efekte;
 • bolesti neurovegetativnog sistema: ekstrapiramidalni sindrom, M. Parkinson, Mielosis funicularis, stanje poslije moždanog udara, Hemiparesis lakog do srednjeg stepena u prva 2 do 3 mjeseca od njihovog nastanka, vertebrobazilarni sindrom,
 • psihijatrijska oboljenja: Neurosis anxiosa, Neurosis depresiva, Neurosis anxio-depresiva, neurastenični sindrom, psihotična stanja pod medikamentoznom terapijom, stresne situacije, menadžerski sindrom
 • endokrinološka oboljenja – pod terapijom medikamenata: Struma diff. gl. thyreoideae, Struma nodosa gl. thyreoideae, Struma Hashimoto, Hyperthyreosis, Diabetes mellitus i komplikacije izazvane šećernom bolesti, poremećaji metabolizma,
 • profesionalne bolesti i bolesti rada,
 • rekreaciju i revitalizaciju: rekreacija zdravih osoba, revitalizacija različitih stanja, kao što su hronični umor, stres, slabo pamćenje i koncentracija, redukcija seksualnih sposobnosti i sl.
Scroll Up

Naziv preduzeća:"Terme Laktaši" d.o.o. Laktaši

Matični broj: 1115197

JIB: 4401139590006
PIB: 4401139590006

Adresa: Karađorđeva 44, 78250 Laktaši
Tel. +387 (0)51 532 256
E-mail: info@www.termelaktasi.com