POLITIKA REZERVACIJA

Plaćanje
 • plaćanje se može vršiti gotovinom, debitnim ili kreditnim karticama /Visa, Maestro, Mastercard/ ili bankarskim transferom,
 • korisnik usluga snosi sve troškove bankarskih i drugih provizija.
Način i uslovi rezervacije
 • rezervacija smještaja vrši se isključivo pisanom korespondencijom /e-mail, online rezervacija putem web stranice…/,
 • rezervacija smještaja vrijedi do 24:00 h na dan dolaska
  • u slučaju kasnog dolaska potrebno je poslati obavještenje na e-mail adresu info@termelaktasi.com ili usmeno kontaktirati na broj telefona +387 51 532 256 
Uslovi izmjene i otkazivanja rezervacije
 • izmjena i otkazivanje rezervacije vrši se isključivo pisanim putem,
 • izmjena rezervacije moguća je u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta i mogućnosti pružanja usluge prema izmjenjenom zahtjevu,
 • otkazivanje rezervacije moguće je u svakom trenutku, pri čemu je trošak otkazivanja rezervacije kako slijedi:
  • otkaz u periodu dužem od 30 dana od planiranog dana dolaska, trošak otkazivanja iznosi 10% cijene smještaja prema predračunu,
  • otkaz u periodu od 30 do 15 dana od planiranog dana dolaska, trošak otkazivanja iznosi 40% cijene smještaja prema predračunu,
  • otkaz u periodu od 14 do 8 dana od planiranog dana dolaska, trošak otkazivanja iznosi 60% cijene smještaja prema predračunu,
  • otkaz u periodu od 7 do 3 dana od planiranog dana dolaska, trošak otkazivanja iznosi 80% cijene smještaja prema predračunu,
  • otkaz u periodu od 2 dana od planiranog dana dolaska, trošak otkazivanja iznosi 100% cijene smještaja prema predračunu.
 • u slučaju otkazivanja rezervacije za period 30.12.- do 1.1., trošak otkazivanja rezervacije iznosi 100% cijene smještaja i novogodišnje večere/paketa.
 • u slučaju otkazivanja rezervacije, razlika između uplaćenog iznosa avansa i troška otkazivanja rezervacije evidentira se kao avansna uplata za lice koje je izvršilo uplatu avansa za sve vrste usluga koje pružaju Terme Laktaši doo Laktaši u periodu od 365 dana od dana otkazivanja rezervacije,
 • Terme Laktaši doo Laktaši imaju pravo izmijeniti ili otkazati rezervaciju u slučaju više sile ili u drugim posebnim okolnostima /greška i sl./, bez naknade licu koje je izvršilo rezervaciju.

POLITIKA SMJEŠTAJA

U cijenu smještaja je uključeno
 • parking sa video nadzorom ispred Hotela San,
 • Wi Fi,
 • korišćenje zatvorenog bazena sa termomineralnom vodom,
 • korišćenje mini Fitness sale,
 • korišćenje otvorenih bazena sa termomineralnom vodom u ljetnoj sezoni,
 • popust 20% na sve masaže,
 • popust 20% na usluge Wellness & Spa oaze,
 • ostali popusti u partnerskim ustanovama.
Obavezne doplate/takse
 • boravišna taksa                                 2,0 KM       osoba/dan,
 • djeca 13-18 godina                            1,0 KM      dijete/dan,
  • djeca do 13 godina, invalidna lica, lica koja koriste zdravstvene programe i sezonski radnici nisu obavezni plaćati boravišnu taksu,
 • prijava boravka                                  1,0 KM      osoba/jednokratno,
 • osiguranje                                           0,5 KM      osoba/dan.
Prijava/odjava
 • prijava/ check-in                       od 14 h,
  • za goste koji koriste pansionski ručak na dan dolaska, od 12h,
 • odjava/ check-out                    do 10 h,
  • za goste koji koriste pansionski ručak na dan odlaska, do 15h,
 • rana prijava /check-in             od 11 h           doplata 5,0 KM po osobi,
 • kasna odjava /check-out        do 13 h           doplata 5,0 KM po osobi.
Uslovi smještaja za djecu
 • krevetac GRATIS
 • do 12 godina, na zasebnom ležaju 50% od cijene noćenja
 • od 12 do 16 godina, na zasebnom ležaju 70% od cijene noćenja.
Uslovi smještaja za kućne ljubimce
 • pas ili mačka/soba             30,0 KM  noć,
 • pas ili mačka/suite             40,0 KM  noć,
 • depozit                                 50,0 KM  kućni ljubimac,
  • u slučaju da  ne bude nikakvih oštećenja u smještajnoj jedinici, vršimo povrat depozita u punom iznosu; ukoliko vrijednost eventualnog oštećenja bude iznad deponovanog iznosa, gosti su u obavezi doplatiti razliku novca,
 • kućni ljubimci mogu boraviti isključivo u smještajnim jedinicama i nemaju pristup ostalim prostorijama u hotelu/hostelu,
 • dozvoljeno je maksimalno dva kućna ljubimca po smještajnoj jedinici,
 • boravak kućnih ljubimaca moguć je isključivo uz prethodno odobrenje!
Ostale usluge
 • dnevni odmor             od 7h do 19h                             8 KM manje od cijene noćenja,
 • smještajne jedinice bez balkona                                  cijena noćenja niža za 1,0 KM,
 • doručak                                                                            12,0 KM      obrok,
 • doručak djeca
  • od 3 do 8 godina                                                     6,0 KM      obrok,
  • od 8 do 12 godina                                                  7,5 KM       obrok,
 • ručak/večera pansionski meni                                     15,0 KM      obrok,
 • ručak/večera balneo meni                                            13,0 KM      obrok,
  • balneo meni je porcija namjenjena osobama koje koriste programe liječenja i rehabilitacije i djeci od 8 do 12 godina, 
 • ručak/večera dječiji meni                                               10,0 KM     obrok,
  • dječiji meni je porcija namjenjena djeci od 3 do 8 godina.

KUĆNI RED

U periodu od 22,00h do 07,00h nisu dozvoljene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle uznemiriti druge goste.  

Hotel zadržava pravo da momentalno otkaže usluge svim gostima koji se ne pridržavaju kućnog reda, bez povrata novca.

 

Scroll Up