POLITIKA REZERVACIJA

Plaćanje
 • plaćanje se može vršiti gotovinom, debitnim ili kreditnim karticama /Visa, Maestro, Mastercard/ ili bankarskim transferom,
 • korisnik usluga snosi sve troškove bankarskih i drugih provizija.
Način i uslovi rezervacije
 • rezervacija smještaja vrši se isključivo pisanom korespondencijom /e-mail, online rezervacija putem web stranice…/,
 • rezervacija smještaja vrijedi do 24:00 h na dan dolaska
  • u slučaju kasnog dolaska potrebno je poslati obavještenje na e-mail adresu info@termelaktasi.com ili usmeno kontaktirati na broj telefona +387 51 532 256 
Uslovi izmjene i otkazivanja rezervacije
 • izmjena i otkazivanje rezervacije vrši se isključivo pisanim putem,
 • izmjena rezervacije moguća je u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta i mogućnosti pružanja usluge prema izmjenjenom zahtjevu,
 • otkazivanje rezervacije moguće je u svakom trenutku, pri čemu je trošak otkazivanja rezervacije kako slijedi:
  • otkaz u periodu dužem od 30 dana od planiranog dana dolaska, trošak otkazivanja iznosi 10% cijene smještaja prema predračunu,
  • otkaz u periodu od 30 do 15 dana od planiranog dana dolaska, trošak otkazivanja iznosi 40% cijene smještaja prema predračunu,
  • otkaz u periodu od 14 do 8 dana od planiranog dana dolaska, trošak otkazivanja iznosi 60% cijene smještaja prema predračunu,
  • otkaz u periodu od 7 do 3 dana od planiranog dana dolaska, trošak otkazivanja iznosi 80% cijene smještaja prema predračunu,
  • otkaz u periodu od 2 dana od planiranog dana dolaska, trošak otkazivanja iznosi 100% cijene smještaja prema predračunu.
 • u slučaju otkazivanja rezervacije za period 30.12.- do 1.1., trošak otkazivanja rezervacije iznosi 100% cijene smještaja i novogodišnje večere/paketa.
 • u slučaju otkazivanja rezervacije, razlika između uplaćenog iznosa avansa i troška otkazivanja rezervacije evidentira se kao avansna uplata za lice koje je izvršilo uplatu avansa za sve vrste usluga koje pružaju Terme Laktaši doo Laktaši u periodu od 365 dana od dana otkazivanja rezervacije,
 • Terme Laktaši doo Laktaši imaju pravo izmijeniti ili otkazati rezervaciju u slučaju više sile ili u drugim posebnim okolnostima /greška i sl./, bez naknade licu koje je izvršilo rezervaciju.

POLITIKA SMJEŠTAJA

U cijenu smještaja je uključeno
 • parking sa video nadzorom ispred Hotela San,
 • Wi Fi,
 • korišćenje zatvorenog bazena sa termomineralnom vodom,
 • korišćenje mini Fitness sale,
 • korišćenje otvorenih bazena sa termomineralnom vodom u ljetnoj sezoni,
 • popust 20% na sve masaže,
 • popust 20% na usluge Wellness & Spa oaze,
 • ostali popusti u partnerskim ustanovama.
Obavezne doplate/takse
 • boravišna taksa                                 2,0 KM       osoba/dan,
 • djeca 13-18 godina                            1,0 KM      dijete/dan,
  • djeca do 13 godina, invalidna lica, lica koja koriste zdravstvene programe i sezonski radnici nisu obavezni plaćati boravišnu taksu,
 • prijava boravka                                  1,0 KM      osoba/jednokratno,
 • osiguranje                                           0,5 KM      osoba/dan.
Prijava/odjava
 • prijava/ check-in                       od 14 h,
  • za goste koji koriste pansionski ručak na dan dolaska, od 12h,
 • odjava/ check-out                    do 10 h,
  • za goste koji koriste pansionski ručak na dan odlaska, do 15h,
 • rana prijava /check-in             od 11 h           doplata 5,0 KM po osobi,
 • kasna odjava /check-out        do 13 h           doplata 5,0 KM po osobi.
Uslovi smještaja za djecu
 • krevetac GRATIS
 • do 12 godina, na zasebnom ležaju 50% od cijene noćenja
 • od 13 do 16 godina, na zasebnom ležaju 70% od cijene noćenja.
Uslovi smještaja za kućne ljubimce
 • pas ili mačka/soba             30,0 KM  noć,
 • pas ili mačka/suite             40,0 KM  noć,
 • depozit                                 50,0 KM  kućni ljubimac,
  • u slučaju da  ne bude nikakvih oštećenja u smještajnoj jedinici, vršimo povrat depozita u punom iznosu; ukoliko vrijednost eventualnog oštećenja bude iznad deponovanog iznosa, gosti su u obavezi doplatiti razliku novca,
 • kućni ljubimci mogu boraviti isključivo u smještajnim jedinicama i nemaju pristup ostalim prostorijama u hotelu/hostelu,
 • dozvoljeno je maksimalno dva kućna ljubimca po smještajnoj jedinici,
 • boravak kućnih ljubimaca moguć je isključivo uz prethodno odobrenje!
Ostale usluge
 • dnevni odmor             od 7h do 19h                             80% od cijene noćenja,
 • smještajne jedinice bez balkona                                  cijena noćenja niža za 1,0 KM,
 • doručak                                                                            12,0 KM      obrok,
 • doručak djeca
  • od 3 do 8 godina                                                     6,0 KM      obrok,
  • od 8 do 12 godina                                                  7,5 KM       obrok,
 • ručak/večera pansionski meni                                     15,0 KM      obrok,
 • ručak/večera balneo meni                                            13,0 KM      obrok,
  • balneo meni je porcija namjenjena osobama koje koriste programe liječenja i rehabilitacije i djeci od 8 do 12 godina, 
 • ručak/večera dječiji meni                                               10,0 KM     obrok,
  • dječiji meni je porcija namjenjena djeci od 3 do 8 godina.

 

Scroll Up