Kupališni red bazena

OBAVEZNO JE

 • nošenje narukvice tokom cijelog boravka na bazenu
 • tuširanje i prolazak kroz higijensku barijeru za dezinfekciju nogu prije ulaska u bazenski prostor
 • racionalno i svrsishodno korišćenje raspoloživih resursa, posebno tuševa /vrijeme tuširanja ne treba biti duže od 5 minuta/
 • narukvice, ključeve od ormarića, peškire i bademantile koji su uzeti na recepciji, vratiti na recepciju prilikom odlaska za povrat depozita
 • pažljivo korišćenje fenova za sušenje kose /udaljiti fen od kose najmanje 15 cm, voditi računa da se fen ne pregrijava…/
 • napustiti prostor bazena – proći kroz rampu najkasnije do kraja vremena programiranog na narukvici.

NIJE DOZVOLJENO

 • preskakanje rampe ili bilo kakav drugi oblik neodgovornog ponašanja u smislu izbjegavanja plaćanja ulaznice
 • ulaz u prostor bazena u obući koja se koristi i van prostorija Hotela San
 • ulaz i korišćenje bazena osobama mlađim od 8 godina bez pratnje odrasle osobe
 • unošenje torbi, kesa i sl. dimenzija većih od 30 cm x 25 cm
 • unošenje bilo kakve hrane /uključujući i grickalice/ i pića u prostor bazena
 • unošenje i korišćenje vatrenog i hladnog oružja, lako zapaljivih i eksplozivnih tvari, tvari s jakim ili neugodnim mirisom, staklenih, lomljivih ili oštrih predmeta na bazen
 • pušenje duvanskih i elektronskih cigareta u Wellness & Spa oazi /dozvoljeno u Wellness Caffe bar-u/
 • korišćenje bazena neplivačima bez pratnje i stalnog nadzora odrasle osobe /plivača/
 • ulaz u bazen pod dejstvom alkohola/opojnih droga, sa kožnim/infektivnim bolestima ili otvorenim/i inficiranim ranama
 • boravak u prostorijama bazena i Wellness Cafe bar-a bez prikladnih kupaćih kostima/bademantila/ogrtača
 • skakanje u vodu, ronjenje, igranje loptom, galama niti bilo koja druga aktivnost koja ometa druge korisnike bazena
 • upotreba sapuna, šampona i drugih hemijskih sredstava prilikom kupanja u bazenu
 • nanošenje štete drugim licima ili imovini, krađa niti bilo koji drugi oblik neodgovornog ponašanja
 • vršenje nužde van prostorija predviđenih za te namjene
 • rezervisanje ležaljki ili drugih sadržaja bazena /rezervaciju može izvršiti samo osoblje/; u toku boravka, dozvoljeno je korišćenje samo jedne ležaljke/stolice po osobi
 • kretati se izvan prostora bazena samo u kupaćem kostimu /obavezan ogrtač ili druga prikladna odjeća/
 • tuširanje bez kupaćih kostima, naročito u prisustvu djece!
 • obavljanje intimnih i drugih neprikladnih radnji u prostoru bazena i pratećih prostorija!!!!

PREPORUČUJEMO da

 • koristite zaštitnu kapu za kosu i naočale za vrijeme korišćenja bazena
 • obavite konsultaciju sa doktorom specijalistom prije korišćenja bazena u slučaju da imate zdravstvene probleme
 • vodite računa o kretanju nakon izlaska iz prostora tuševa i bazena /može biti klizavo!!!/
 • tuširanje djece zajedno sa roditeljima.

BITNE NAPOMENE

 • prostor garderobe, bazena i Wellness Caffe bar-a je pokriven video nadzorom
 • Terme Laktaši zadržavaju pravo fotografisanja i snimanja cijelog prostora, sa ili bez gostiju, radi objave u svrhu promocije
 • lične stvari koje osoblje pronađe na prostoru bazena biće čuvane 30 dana od dana pronalaska
 • gosti koji se ne pridržavaju kupališnog reda bazena biće jedan put opomenuti od strane osoblja Hotela San, a ukoliko se nedozvoljene aktivnosti ponove, biće zatražena intervencija nadležnih organa za očuvanje javnog reda i mira; gostima za koje bude utvrđeno da i nakon opomena osoblja ne poštuju kupališni red bazena, biće onemogućeno korišćenje bazena
 • u slučaju da gost zaboravi da odmah nakon korišćenja vrati inventar za koji je položio depozit, može izvršiti povrat u roku od 48h i nakon toga podići svoj depozit; u suprotnom, položeni depozit će biti iskorišćen za namirenje nastale materijalne štete, a postupak će se tretirati kao namjerno otuđenje inventara; gostima za koje bude utvrđeno da su namjerno otuđili inventar više od jedan put, biće onemogućeno korišćenje bazena
 • za svaki oblik neodgovornog ponašanja /nepridržavanja kupališnog reda bazena i sl./ kojim se prouzrokuje materijalna ili nematerijalna šteta društvu, biće poduzete odgovarajuće mjere u skladu sa zakonskim i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast.

BAZEN I OSTALE PRIPADAJUĆE PROSTORIJE/SADRŽAJI SE KORISTE NA VLASTITU ODGOVORNOST I U SLUČAJU POVREDA ILI NESTANKA STVARI, DRUŠTVO TERME LAKTAŠI DOO LAKTAŠI NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST I NE PREUZIMA OBAVEZU NAMIRENJA BILO KAKVIH POTRAŽIVANJA GOSTIMA PO TOM OSNOVU.

 

Terme Laktaši DOO Laktaši zadržavaju pravo zatvaranja Wellness & Spa centra u bilo koje vrijeme i bez prethodnog obavještenja iz tehničkih i organizacionih razloga.

Scroll Up

Naziv preduzeća:"Terme Laktaši" d.o.o. Laktaši

Matični broj: 1115197

JIB: 4401139590006
PIB: 4401139590006

Adresa: Karađorđeva 44, 78250 Laktaši
Tel. +387 (0)51 532 256
E-mail: [email protected]