Kućni red Wellness & Spa oaze

OBAVEZNO JE

 • nošenje narukvice tokom cijelog boravka u Wellness & Spa oazi,
 • racionalno i svrsishodno korišćenje raspoloživih resursa, posebno tuševa,
 • umjereno korišćenje vode za polijevanje kamenja/peći u saunama /polijevanje se vrši kašikom; dovoljna je jedna kašika na 5 minuta/,
 • tražiti saglasnost prisutnih osoba za polijevanje kamenja vodom u saunama ili mijenjanje programa u hidromasažnom bazenu,
 • samo ako ima dovoljno mjesta u sauni ili bazenima, možete ispružiti noge ili leći na plahtu ili se premještati na niže ili više klupe,
 • prilikom korišćenja sauna, izuzev parnog/turskog kupatila, postaviti plahtu na mjesto na koje namjeravate sjesti ili leći(!!!),
 • korištene peškire i plahte odložiti u namjenske korpe,
 • narukvice, ključeve od ormarića, peškire i bademantile koji su uzeti na recepciji, vratiti na recepciju prilikom odlaska za povrat depozita,
 • pažljivo korišćenje fenova za sušenje kose /udaljiti fen od kose najmanje 15 cm, voditi računa da se fen ne pregrijava…/,
 • napustiti prostor Wellness & Spa oaze – proći kroz rampu najkasnije do kraja vremena programiranog na narukvici.

NIJE DOZVOLJENO

 • preskakanje rampe i bilo kakav drugi oblik neodgovornog ponašanja u smislu izbjegavanja plaćanja ulaznice,
 • ulaz u prostor Wellness & Spa oaze u obući koja se koristi i van prostorija Hotela San,
 • unošenje torbi, kesa i sl. dimenzija većih od 30 cm x 25 cm,
 • unošenje bilo kakve hrane /uključujući i grickalice/ i pića u prostor Wellness & Spa oaze,
 • unošenje i korišćenje vatrenog i hladnog oružja, lako zapaljivih i eksplozivnih tvari, tvari s jakim ili neugodnim mirisom, staklenih, lomljivih ili oštrih predmeta u prostor Wellness & Spa oaze,
 • pušenje duvanskih i elektronskih cigareta u Wellness & Spa oazi /dozvoljeno u Wellness Caffe bar-u/,
 • ulaz u Wellness & Spa oazu pod dejstvom alkohola/opojnih droga, sa kožnim/infektivnim bolestima ili otvorenim/ inficiranim ranama,
 • nanošenje štete drugim licima ili imovini, krađa niti bilo koji drugi oblik neodgovornog ponašanja,
 • vršenje nužde van prostorija predviđenih za te namjene,
 • rezervisanje ležaljki ili drugih sadržaja Wellness & Spa oaze /rezervaciju može izvršiti samo osoblje/,
 • unošenje i korišćenje bilo kakvih aromatičnih mirisa, ulja ili drugih hemijskih sredstava,
 • bilo kakva verbalna komunikacija u Wellness & Spa oazi, izuzev šapatom,
 • kretati se izvan prostora Wellness & Spa oaze samo u kupaćem kostimu /obavezan ogrtač ili druga prikladna odjeća/,
 • obavljanje intimnih i drugih neprikladnih radnji u prostoru Wellness & Spa oaze(!!!).

PREPORUČUJEMO da

 • se prije korišćenja sadržaja Wellness & Spa oaze upoznate i da se u toku korišćenja sadržaja pridržavate savjeta /materijal dostupan na recepciji i u Wellness & Spa oazi/,
 • obavite konsultaciju sa doktorom specijalistom prije korišćenja Wellness & Spa oaze,
 • vodite računa o kretanju nakon izlaska iz prostora tuševa i bazena /može biti klizavo!!!/,
 • ne nosite nakit i kontaktna sočiva u saunama.

BITNE NAPOMENE

 • prostor garderobe, bazena i Wellness Caffe bar-a je pokriven video nadzorom,
 • ulaz i korišćenje sadržaja Wellness & Spa oaze osobama mlađim od 15 godina dozvoljen je na isključivu odgovornost roditelja/staratelja,
 • Terme Laktaši doo Laktaši zadržavaju pravo fotografisanja i snimanja cijelog prostora, sa ili bez gostiju, radi objave u svrhu promocije,
 • lične stvari koje osoblje pronađe na prostoru bazena biće čuvane 30 dana od dana pronalaska,
 • gosti koji se ne pridržavaju kućnog reda biće jedan put opomenuti od strane osoblja Hotela San, a ukoliko se nedozvoljene aktivnosti ponove, biće zatražena intervencija nadležnih organa za očuvanje javnog reda i mira; gostima za koje bude utvrđeno da i nakon opomena osoblja ne poštuju kućni red, biće onemogućeno korišćenje Wellness & Spa oaze,
 • u slučaju da gost zaboravi da odmah nakon korišćenja vrati inventar za koji je položio depozit, može izvršiti povrat u roku od 48h i nakon toga podići svoj depozit; u suprotnom, položeni depozit će biti iskorišćen za namirenje nastale materijalne štete, a postupak će se tretirati kao namjerno otuđenje inventara; gostima za koje bude utvrđeno da su namjerno otuđili inventar više od jedan put, biće onemogućeno korištenje Wellness & Spa oaze,
 • za svaki oblik neodgovornog ponašanja /nepridržavanja kućnog reda i sl./ kojim se prouzrokuje materijalna ili nematerijalna šteta društvu, biće poduzete odgovarajuće mjere u skladu sa zakonskim i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast.

 

WELLNESS & SPA OAZA I OSTALE PRIPADAJUĆE PROSTORIJE/SADRŽAJI SE KORISTE NA VLASTITU ODGOVORNOST I U SLUČAJU POVREDA, NESTANKA STVARI i sl., DRUŠTVO TERME LAKTAŠI DOO LAKTAŠI NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST I NE PREUZIMA OBAVEZU NAMIRENJA BILO KAKVIH POTRAŽIVANJA GOSTIMA PO TOM OSNOVU.

 

Terme Laktaši DOO Laktaši zadržavaju pravo zatvaranja Wellness & Spa centra u bilo koje vrijeme i bez prethodnog obavještenja iz tehničkih i organizacionih razloga.

Scroll Up

Naziv preduzeća:"Terme Laktaši" d.o.o. Laktaši

Matični broj: 1115197

JIB: 4401139590006
PIB: 4401139590006

Adresa: Karađorđeva 44, 78250 Laktaši
Tel. +387 (0)51 532 256
E-mail: [email protected]