Društveni događaji

Restoran & lounge bar u hotelu san kapaciteta do 370 sjedećih mjesta predstavljaju idealno mjesto za organizaciju ručkova, proslava, manifestacija i svih drugih oblika poslovnih i privatnih događaja.

Restoranske usluge

Svadbe

Rođendani i krštenja

Ostale manifestacije

Scroll Up

Naziv preduzeća:"Terme Laktaši" d.o.o. Laktaši

Matični broj: 1115197

JIB: 4401139590006
PIB: 4401139590006

Adresa: Karađorđeva 44, 78250 Laktaši
Tel. +387 (0)51 532 256
E-mail: info@www.termelaktasi.com