DNEVNI PAKET TERAPIJA

Osnovni paket – sadržaj
  • Tri terapije dnevno po preporuci doktora /osim masaže i podvodne masaže/
  • Pregled doktora je OBAVEZAN!
Osnovni paket – cijena
  • Paket terapija 16,2 KM/ 8,3 € 12 KM
Osnovni paket – pogodnosti
  • na svakih 5 svaka 3 dnevna paketa terapija kupljenih u periodu od 30 dana, lokalna masaža GRATIS /mogućnost doplate za druge vrste masaža/
  • popust na pregled doktora specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije 50%
  • na svaka dva plaćena pregleda doktora, jedan gratis.
Scroll Up

Naziv preduzeća:"Terme Laktaši" d.o.o. Laktaši

Matični broj: 1115197

JIB: 4401139590006
PIB: 4401139590006

Adresa: Karađorđeva 44, 78250 Laktaši
Tel. +387 (0)51 532 256
E-mail: info@www.termelaktasi.com