Cjenovnik

Petar Kočić Jovan Dučić Ivo Andrić
Površina u m 138 m2 56 m2 61,8 m2
clip_image001U – format 58 33 38
clip_image002T – format 58 33 38
clip_image003Učionica 100 50 40
clip_image004Konferencijski stil 170 45 66
clip_image005Kocka 44 36 44
clip_image006Kino format 200 60 88
clip_image007Banket 105 36 24
clip_image008Koktel 140 48 60
CIJENA/dan 250,0 KM 150,0 KM 180,0 KM
Scroll Up

Naziv preduzeća:"Terme Laktaši" d.o.o. Laktaši

Matični broj: 1115197

JIB: 4401139590006
PIB: 4401139590006

Adresa: Karađorđeva 44, 78250 Laktaši
Tel. +387 (0)51 532 256
E-mail: info@www.termelaktasi.com