Biserni izvor ili Stara Banja…

…je kaptirano vrelo termomineralne vode na kome su izgrađene dvije kupole i među-prostorije u kojima se nalaze kade.

Mala ili tzv. Ženska kupola je kapaciteta oko 35 kupača, dok je Velika ili tzv. Muška kupola kapaciteta oko 65 kupača.

Muška kupola je nakon dugog perioda neaktivnosti ponovo renovirana i danas naši gosti u prekrasnom ambijentu mogu uživati ne samo u kupanju nego i u dodatnim sadržajima.

Scroll Up

Naziv preduzeća:"Terme Laktaši" d.o.o. Laktaši

Matični broj: 1115197

JIB: 4401139590006
PIB: 4401139590006

Adresa: Karađorđeva 44, 78250 Laktaši
Tel. +387 (0)51 532 256
E-mail: [email protected]